Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Aktualności

Bezpieczeństwo mostu - instalacja monitoringu (2015 rok)

W 2015 roku z uwagi na powtarzające się wejścia na pomost rewizyjny osób przypadkowych i związane z tym ryzyka pod obiektem zainstalowano monitoring z powiadomieniem firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mostu.

Stan prac - listopad 2014

Dobiegła końca budowa mostu przez rzekę Wisła w Połańcu. 12 listopada br. marszałkowie dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dokonali uroczystego otwarcia przeprawy.W ramach inwestycji wybudowano blisko kilometrowy, trzynastoprzęsłowy most na rzece Wiśle. Most wykonany został...

Stan prac - paździenik 2014

Na moście na Wiśle ułożono kolejne warstwy bitumiczne oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowane zostały barierki ochronne, a także ekrany LED przekazujące informacje dla kierowców. Na bieżąco wykonywane są prace wykończeniowe przy budowie chodników oraz na drogach dojazdowych. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem.

Stan prac - wrzesień 2014

Na moście na Wiśle udało się już zabetonować w 100% płytę pomostu oraz chodniki. Na bieżąco montowane są również balustrady zabezpieczające, których wykonano już około 50%.


1 2 3 4 5 6 


Wykonano przez firmę
Unia Marketing