Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Bezpieczeństwo mostu - instalacja monitoringu (2015 rok)

W 2015 roku z uwagi na powtarzające się wejścia na pomost rewizyjny osób
przypadkowych i związane z tym ryzyka pod obiektem zainstalowano
monitoring z powiadomieniem firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mostu.
Wykonano przez firmę
Unia Marketing