Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Stan prac - listopad 2014

Dobiegła końca budowa mostu przez rzekę Wisła w Połańcu. 12 listopada br. marszałkowie dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dokonali uroczystego otwarcia przeprawy.W ramach inwestycji wybudowano blisko kilometrowy, trzynastoprzęsłowy most na rzece Wiśle. Most wykonany został z konstrukcji stalowej, zespolonej żelbetowym pomostem. Szeroka na 15 metrów przeprawa została wyposażona m.in. w 7 metrową jezdnię, chodnik oraz ścieżkę rowerową. W ramach przedsięwzięcia wykonano także po stronie świętokrzyskiej około 3 km i przebudowano blisko 0,5 km drogi wojewódzkiej nr 764 – od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w Połańcu do przeprawy mostowej na Wiśle, zlokalizowanej w okolicy miejscowości Zawada. Ponadto po drugiej stronie rzeki
wykonano nowy blisko 11 kilometrowy odcinek drogi, łączący most na Wiśle z drogą wojewódzką nr 985. W ramach inwestycji po stronie podkarpackiej wybudowano także most na Wisłoce i rzece Breń Stary.
Wykonano przez firmę
Unia Marketing