Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Stan prac - paździenik 2014

Na moście na Wiśle ułożono kolejne warstwy bitumiczne oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowane zostały barierki ochronne, a także ekrany LED przekazujące informacje dla kierowców. Na bieżąco wykonywane są prace wykończeniowe przy budowie chodników oraz na drogach dojazdowych. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem.
Wykonano przez firmę
Unia Marketing