Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Stan prac - wrzesień 2014

Na moście na Wiśle udało się już zabetonować w 100% płytę pomostu oraz chodniki. Na bieżąco montowane są również balustrady zabezpieczające, których wykonano już około 50%. Ponadto, aktualnie na moście prowadzone są prace z zakresu zabezpieczenia przed korozją betonowych podpór oraz wsporników płyty pomostu. Rozpoczął się bardzo ważny etap w realizacji Projektu jakim jest ułożenie warstwy z asfaltu twardolanego na odcinkach od podpory nr 14 do podpory nr 8.

Stan zaawansowania prac na moście na rzece Breń Stary, również znajduje się w zaawansowany stadium. Zakończono m.in. układanie warstwy ścieralnej SMA, charakteryzującą się wysoką szczelnością oraz odpornością na deformacje. Rozpoczęto montaż balustrad ochronnych oraz przeprowadzono próbę obciążeniową obiektu, która wypadła bez zarzutów.

Z robót drogowych zakończono m.in. prace związane z układaniem warstwy ścieralnej SMA, a na ścieżkach rowerowych i chodnikach zlokalizowanych wzdłuż drogi ułożono 75% warstwy ścieralnej. Trwa wykonywanie zjazdów na posesje i pola, prace brukarskie oraz rozpoczęto montażem barier ochronnych i oznakowania pionowego.

Ostatnim elementem „spinającym” całość przedsięwzięcia są prac z robót branżowych w ramach których wykonano wzmocnienie nasypów materacami gabionowymi, kanalizację deszczową, sieć wodociągową, gazową, ciepłowniczą oraz telekomunikacją. Rozpoczęto także montaż ekranów oraz oświetlenia.

Wykonano przez firmę
Unia Marketing