Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Aktualności

Stan prac - sierpień 2014

Dobiega końca budowa mostu na Wiśle w Połańcu.

Stan prac - lipiec 2014

Aktualnie poziom prac na budowie mostu na Wiśle przedstawia się następująco. Płyta ustroju nośnego wykonana została już w 100%. Obecnie prowadzone są prace przy demontażu deskowań oraz wykonywaniu kap chodnikowych. Na bieżąco prowadzone są również roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym ustroju nośnego i podpór, a także wykonywana jest izolacja płyty ustroju nośnego.

Zaawansowany poziom robót na moscie w Połańcu - czerwiec 2014 r.

Trwają zaawansowane prace budowlane na moście w Połańcu.

Fala powodziowa - maj 2014

Fala powodziowa na moście na Wiśle w Połańcu dnia 19 maja 2014 r. Podniesiony poziom wody nie uszkodził konstrukcji mostu, jak również nowych elementów.


1 2 3 4 5 6 


Wykonano przez firmę
Unia Marketing