Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Aktualności

Zaawansowanie robót - koniec kwietnia 2014 r.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zaawansowanie czasowe Kontraktu wynosi 76%, natomiast zaawansowanie finansowe 78%.

Postęp prac - kwiecień 2014 r.

Na obiekcie Most na Wiśle zamontowano ostatnią jednostkę konstrukcji stalowej – przęsło nurtowe...

Postęp prac - marzec 2014

W ostatnim tygodniu marca wykonano montaż ostatniego elementu konstrukcji stalowej i zabetonowano około 50% ustroju nośnego mostu który połączył obydwa brzegi. Równie sprawnie prowadzone są roboty drogowe i branżowe.

Postęp prac - luty 2014

Zaawansowanie czasowe Kontraktu wynosi 68%, natomiast zaawansowanie finansowe 74%. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem...


1 2 3 4 5 6 


Wykonano przez firmę
Unia Marketing