Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Aktualności

Wizualizacja 3D

Zapraszamy do obejrzenia wizualizacji 3D inwestycji

Podpisanie umowy na wykonanie promocji Projektu

18 października została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zadań promocyjnych w ramach Projektu „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”...

Wyłonienie wykonawcy prac budowlanych

1 października 2012 r. - podpisano umowę na Wykonawcę prac budowlanych dla Projektu „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”...

Zakończenie prac projektowych

Czerwiec 2012 r. - Biuro Projektów Schuessler - Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie zakończyło prace przy przygotowaniu projektu budowlanego.


1 2 3 4 5 6 


Wykonano przez firmę
Unia Marketing