Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Aktualności

Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej

5 luty 2009 r. - podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”...


1 2 3 4 5 6 


Wykonano przez firmę
Unia Marketing