Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Ciekawe Linki


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich - www.pzdw.pl

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - www.szdw.kielce.com.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - www.sejmik.kielce.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - rzeszow.uw.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - www.mir.gov.pl

Komisja Europejska - ec.europa.eu

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej - www.polskawschodnia.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl

Najnowsze Aktualności

Bezpieczeństwo mostu - instalacja monitoringu (2015 rok)

W 2015 roku z uwagi na powtarzające się wejścia na pomost rewizyjny osób przypadkowych i związane z tym ryzyka pod obiektem zainstalowano monitoring z powiadomieniem firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mostu.
Czytaj dalej...

Stan prac - listopad 2014

Dobiegła końca budowa mostu przez rzekę Wisła w Połańcu. 12 listopada br. marszałkowie dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dokonali uroczystego otwarcia przeprawy.W ramach inwestycji wybudowano blisko kilometrowy, trzynastoprzęsłowy most na rzece Wiśle. Most wykonany został...
Czytaj dalej...

Stan prac - paździenik 2014

Na moście na Wiśle ułożono kolejne warstwy bitumiczne oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowane zostały barierki ochronne, a także ekrany LED przekazujące informacje dla kierowców. Na bieżąco wykonywane są prace wykończeniowe przy budowie chodników oraz na drogach dojazdowych. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem.
Czytaj dalej...

Wykonano przez firmę
Unia Marketing