Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

Kontakt


Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Boya Żeleńskiego 19 a
35 -105 Rzeszów
tel. (17) 860 94 55, fax. (17) 860 94 56
e-mail: biuro@pzdw.pl
www.pzdw.pl 


Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25 - 602 Kielce
tel. (41) 347 04
71, (41) 347 04 80, (41) 347 04 81
fax. (41) 347 04 70

email: szdw.kielce@szdw.kielce.com.pl 
www.szdw.kielce.com.pl 

Najnowsze Aktualności

Bezpieczeństwo mostu - instalacja monitoringu (2015 rok)

W 2015 roku z uwagi na powtarzające się wejścia na pomost rewizyjny osób przypadkowych i związane z tym ryzyka pod obiektem zainstalowano monitoring z powiadomieniem firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mostu.
Czytaj dalej...

Stan prac - listopad 2014

Dobiegła końca budowa mostu przez rzekę Wisła w Połańcu. 12 listopada br. marszałkowie dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dokonali uroczystego otwarcia przeprawy.W ramach inwestycji wybudowano blisko kilometrowy, trzynastoprzęsłowy most na rzece Wiśle. Most wykonany został...
Czytaj dalej...

Stan prac - paździenik 2014

Na moście na Wiśle ułożono kolejne warstwy bitumiczne oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowane zostały barierki ochronne, a także ekrany LED przekazujące informacje dla kierowców. Na bieżąco wykonywane są prace wykończeniowe przy budowie chodników oraz na drogach dojazdowych. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem.
Czytaj dalej...

Wykonano przez firmę
Unia Marketing