Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

O Projekcie


Projekt pn.: „Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle
z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 764
oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875”Przedsięwzięcie realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Okres realizacji to lata 2009 – 2014, roboty budowlane potrwają w trzech ostatnich latach Projektu, natomiast oddanie inwestycji do użytku zaplanowano na początek 2015 roku.
 
 
Historia Realizacji Projektu

Historia realizacji Projektu zapoczątkowana została 15 października 2002 r., kiedy to władze Samorządowe Województwa Podkarpackiego zawarły z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego porozumienie o realizacji drogi łączącej Rzeszów z Kielcami, poprowadzonej przez powiaty mielecki i staszowski wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę. Efektem tego porozumienia było podjęcie działań, które doprowadziły do opracowania w czerwcu 2003 r. wstępnych koncepcji tras dla budowy układu drogowego i mostu na Wiśle w rejonie Połańca. W 2007 r. na wskutek wspólnych działań zadanie o nazwie „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” zostało umieszczone na liście projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Rok później województwa podkarpackie i świętokrzyskie zawarły porozumienie, którego celem była wspólna realizacja ww. Projektu. Kolejnym etapem przedsięwzięcia było ogłoszenie przetargu i wybranie na początku 2009 r. firmy projektowej SchuesslerPlan Inżynierzy Sp. z o.o z Warszawy, która przygotowała dokumentację projektową inwestycji. 24 października 2012 r. Samorządy Województwa Świętokrzyskiego i Podkarpackiego podpisały z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę, na mocy której Projekt otrzyma wsparcie finansowe ze środków unijnych. Planowany termin zakończenia robót na kontrakcie to 31 października 2014 r.
 
 
Przewidywane rezultaty Projektu

- poprawa komunikacji pomiędzy województwem podkarpackim i świętokrzyskim,
- zwiększenie spójności i integracji zaangażowanych regionów,
- ożywienie gospodarcze i ekonomiczne,
- zlikwidowanie barier spowodowanych ukształtowaniem naturalnym terenu,
- odciążenie istniejących już przepraw mostowych na Wiśle oraz pobliskich dróg krajowych,
- skrócenie czasu transportu,
- zwiększenie komfortu podróży,
- wzrost dostępu do walorów turystycznych i rekreacyjnych,
- niwelowanie różnic gospodarczych pomiędzy regionami w Polsce i Europie,
- zwiększenie atrakcyjności ekonomicznej i konkurencyjności powiatu Staszowskiego i Mieleckiego,
- wzrost tempa rozwoju województw wschodnich,
- podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez oddzielenie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego,
- zwiększenie dostępu do miejsc pracy mieszkańcom ze strefy zagrożonej bezrobociem.


31.01.2013 r.
 

Najnowsze Aktualności

Bezpieczeństwo mostu - instalacja monitoringu (2015 rok)

W 2015 roku z uwagi na powtarzające się wejścia na pomost rewizyjny osób przypadkowych i związane z tym ryzyka pod obiektem zainstalowano monitoring z powiadomieniem firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mostu.
Czytaj dalej...

Stan prac - listopad 2014

Dobiegła końca budowa mostu przez rzekę Wisła w Połańcu. 12 listopada br. marszałkowie dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dokonali uroczystego otwarcia przeprawy.W ramach inwestycji wybudowano blisko kilometrowy, trzynastoprzęsłowy most na rzece Wiśle. Most wykonany został...
Czytaj dalej...

Stan prac - paździenik 2014

Na moście na Wiśle ułożono kolejne warstwy bitumiczne oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowane zostały barierki ochronne, a także ekrany LED przekazujące informacje dla kierowców. Na bieżąco wykonywane są prace wykończeniowe przy budowie chodników oraz na drogach dojazdowych. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem.
Czytaj dalej...

Wykonano przez firmę
Unia Marketing