Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875

PO RPW


Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zakłada rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw tj. lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej były najsłabiej rozwiniętymi regionami spośród wszystkich krajów członkowskich. Okres realizacji Programu przypada na lata 2007-2013, a środki pozyskane w ramach dofinansowania unijnego kierowane są głównie na inwestycje z zakresu infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą, modernizację miejskich i regionalnych ciągów komunikacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu. Głównym założeniem Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju Polski wschodniej, w związku z tym na wdrożenie założeń z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazane zostało ok 2,38 mld euro oraz 1,38 mld euro przyznanych przez Rząd RP z ogólnej puli środków z EFRR przyznanych dla Polski. Większość projektów to inwestycje realizowane przez uczelnie, miasta i samorządy dla których ok. 90% środków zostało zarezerwowane już podczas tworzenia programu. Pozostałe fundusze przeznaczono na otwarte konkursy, w których mogą brać udział m.in. jednostki samorządowe, przedsiębiorcy czy instytucje zajmujące się rozwojem regionu.

PO RPW

Najnowsze Aktualności

Bezpieczeństwo mostu - instalacja monitoringu (2015 rok)

W 2015 roku z uwagi na powtarzające się wejścia na pomost rewizyjny osób przypadkowych i związane z tym ryzyka pod obiektem zainstalowano monitoring z powiadomieniem firmy odpowiedzialnej za bezpieczeństwo mostu.
Czytaj dalej...

Stan prac - listopad 2014

Dobiegła końca budowa mostu przez rzekę Wisła w Połańcu. 12 listopada br. marszałkowie dwóch województw, podkarpackiego i świętokrzyskiego, dokonali uroczystego otwarcia przeprawy.W ramach inwestycji wybudowano blisko kilometrowy, trzynastoprzęsłowy most na rzece Wiśle. Most wykonany został...
Czytaj dalej...

Stan prac - paździenik 2014

Na moście na Wiśle ułożono kolejne warstwy bitumiczne oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowane zostały barierki ochronne, a także ekrany LED przekazujące informacje dla kierowców. Na bieżąco wykonywane są prace wykończeniowe przy budowie chodników oraz na drogach dojazdowych. Wszystkie roboty przebiegają zgodnie z planem.
Czytaj dalej...

Wykonano przez firmę
Unia Marketing